De meeste geneesmiddelen zijn ooit ontstaan vanuit scheikundige proeven. Wetenschappers hebben lang geleden ontdekt dat ze door het verrichten van kleine aanpassingen, natuurlijke stoffen dusdanig kunnen veranderen dat zij veilig voor gebruik zijn voor het menselijk lichaam. De natuurlijke neveneffecten van deze stoffen kunnen vervolgens worden gebruikt voor het verhelpen van klachten. Denk bijvoorbeeld aan verschillende antidepressiva en slaapmedicatie. Zij zijn meestal geproduceerd op basis van natuurlijke stoffen die van nature een slaapverwekkend effect hebben, euforie opwekken of angstgevoelens verminderen. 

Deze scheikundige processen zijn ongelooflijk tijdrovend. Het is van essentieel belang dat alle geneesmiddelen veilig in gebruik zijn en ook het beoogde effect hebben op de mens. Ook vandaag de dag worden er nog altijd veel proeven gedaan. Meestal met zogenaamde research chemicals. Dit zijn chemicaliën die nog niet voldoende zijn onderzocht en aangepast om te gebruiken voor medische doeleinden. 

Dan zijn er ook nog chemicaliën die inmiddels al wel als geneesmiddel worden gebruikt, maar zeker niet vrij mogen worden verkocht als zijnde drug. Een goed voorbeeld is ketamine. Ketamine wordt in ziekenhuizen veelal gebruikt als anestheticum. Daarnaast wordt er nog steeds geëxperimenteerd met ketamine om te onderzoeken hoe dit verder nog kan helpen in de medische wereld. Ketamine kopen is dan ook enkel legaal wanneer dit voor wetenschappelijke doeleinden wordt gebruikt. Als ketamine niet door een dokter is voorgeschreven, mag je dit dus niet persoonlijk gebruiken. 

Testen op kwaliteit 

Bij geneesmiddelen is het natuurlijk vooral belangrijk dat deze veilig gebruikt kunnen worden. Daarom worden de experimenten zorgvuldig gedaan en duurt het ook heel lang voordat een potentieel nieuw geneesmiddel daadwerkelijk voorgeschreven kan worden aan patiënten. Veel bestaande geneesmiddelen zijn ooit begonnen als een experiment. Zo bevatten veel medicijnen tegen bijvoorbeeld kanker voornamelijk natuurlijke stoffen die door de mens zijn aangepast. 

De kwaliteit en de veiligheid van het product wordt getoetst met behulp van een reeks testen. Tijdens de productie van een nieuw geneesmiddel wordt niet alleen de tijd genomen, maar wordt de kwaliteit op elk facet beoordeeld. Dat wil zeggen: van grondstof tot eindproduct. 

Er worden dan ook honderden monsters genomen en bestudeerd alvorens deze daadwerkelijk op de markt mogen verschijnen. Zelfs wanneer een middel uiteindelijk wordt toegelaten binnen de geneesmiddelenwet, zal deze alsnog constant op kwaliteit worden getest. 

Research chemicaliën en potentiële risico’s 

Research chemicaliën zijn legaal verkrijgbaar voor wetenschappelijke doeleinden. Ze zijn nog onvoldoende bestudeerd en waar nodig aangepast om zo veilig gebruikt te kunnen worden. Helaas wordt van deze regel ook nog altijd misbruik gemaakt. Zo zijn er mensen die zonder wetenschappelijke doeleinden toch aan de chemicaliën weten te komen. Daarom willen wij hier nog een extra waarschuwing aan toevoegen. Je weet namelijk niet hoe je lichaam reageert als je dit gebruikt. Bovendien is ook nog helemaal niet bekend welke dosis je nodig hebt voor het beoogde effect. Hierdoor kan je al snel te veel gebruiken. Met alle gevolgen van dien. Laten we daarom nog eens benadrukken dat research chemicaliën enkel gekocht mogen worden voor wetenschappelijke doeleinden.